Opublikowano: 18 kwietnia, 2024 Opublikowano przez: Redaktor Komentarze: 0

Czy wy wiecie czym jest stres? Według Hansa Selye, stres to nic innego jak niespecyficzna reakcja organizmu na różnorodne wymagania stawiane mu z zewnątrz, czyli stresory. Właśnie temu ważnemu tematowi uczestnicy projektu realizowanego przez Fundację Instytut Pracy i Kariery pn. „Spokojna głowa, czyli dbamy o zdrowie psychiczne” poświęcili pierwsze dni mobilności.

Młodzież polsko-litewska pod czujnym okiem mentora, zaangażowała się w tematykę związaną ze stresem, rozważając definicję tego zjawiska, sposoby jego rozpoznawania, źródła, etapy oraz metody radzenia sobie z nim. W kolejnych dniach wymiany młodzież kontynuowała eksplorację metod radzenia sobie ze stresem. Warsztaty z jogi i relaksacji stanowiły istotny element tego procesu. Pod okiem instruktorki jogi, uczestnicy zapoznali się zarówno z podstawami praktyki jogi, jak i technikami relaksacji, które mogą skutecznie pomóc w radzeniu sobie z sytuacjami stresowymi. Co więcej, poznali także etyczne zasady jogi, czyli jamam i nijamam.

Kolejnym sposobem radzenia sobie ze stresem jest spędzanie czasu na świeżym powietrzu, poznawanie innych kultur i poszerzanie swoich horyzontów. Dlatego też uczestnicy projektu udali się do Zawiercia i m.in.:

  • mieli okazję rozruszać szare komórki w Małym Centrum Nauki SOWA;
  • obcowali ze sztuką w Galerii Stara Łaźnia w Zawierciu;
  • poznali historię Bazyliki Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu.

Podczas jednego z wieczorów wymiany zorganizowano również polsko-litewski wieczorek kulturowy, który stanowił doskonałą okazję do wymiany informacji na temat swoich krajów, kultur, tradycji, jedzenia i języków, wykorzystując interaktywną grę Kahoot! Ponadto, polsko-litewski zespół miał okazję aktywnie uczestniczyć w warsztatach z reżyserem filmowym. Podczas dwóch części tych inspirujących spotkań, młodzi uczestnicy nie tylko pracowali nad tworzeniem scenariuszy filmowych, ale także mieli okazję osobiście nagrywać filmy pod okiem doświadczonego reżysera. Ich zaangażowanie i kreatywność zaowocowały stworzeniem poruszającego filmu, który skupił się na tematyce zdrowia psychicznego.