wydawca magazynu KIERUNEK kariera

Instytut Pracy i Kariery

Misją Instytutu Pracy i Kariery jest inspirowanie,  przygotowywanie oraz koordynowanie działań w zakresie szeroko pojętej integracji środowiska biznesowego, edukacyjnego i instytucjonalnego oraz propagowanie idei doskonalenia i rozwoju zawodowego. 

Celem działalności Instytutu Pracy i Kariery jest inicjowanie współpracy pracodawców, jednostek samorządu terytorialnego oraz szkół i innych placówek edukacyjnych oraz aktywizowanie tych środowisk do podejmowania wspólnych działań, wspierających podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz formowanie preorientacji zawodowej.

Główną ideą działań Instytutu jest wzmocnienie lub utworzenie partnerstwa oraz konsolidacja zasobów instytucji edukacyjnych, politycznych i biznesowych, które dzięki komplementarnej współpracy i koordynacji działań związanych z kształtowaniem polityki edukacyjnej oraz rynku pracy w obszarze danego regionu zapewni kompleksowe i systemowe podejście do planowania kształcenia zawodowego.

Zakres działalności wobec trzech środowisk (szkoła, biznes i instytucje):

DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI

Współpraca ze szkołami

Współpraca z przedsiębiorcami

Współpraca z samorządami