Opublikowano: 15 kwietnia, 2024 Opublikowano przez: Redaktor Komentarze: 0

Współczesne zmiany w świecie stawiają przed nami nowe wyzwania, zwłaszcza w kontekście zdrowia psychicznego. Globalne kryzysy, takie jak konflikty zbrojne czy pandemie, niosą za sobą nie tylko fizyczne zagrożenia, lecz także silny wpływ na samopoczucie i psychikę młodych ludzi. W obliczu tych trudności, dbanie o równowagę emocjonalną i umiejętność radzenia sobie ze stresem stają się kluczowe dla naszego dobrostanu.

Fundacja Instytut Pracy i Kariery wraz z partnerem Tavo Europa realizują projekt pn. „Spokojna głowa, czyli dbamy o zdrowie psychiczne”. w ramach Programu Erasmus+. Młodzież z Polski oraz Litwy przez 9 dni będzie integrować się podczas wspólnych aktywności, których tematami przewodnimi są zdrowie psychiczne, dobrostan, stres, konflikty oraz sposoby ich przeciwdziałania.

Cele projektu obejmują profilaktykę zdrowia psychicznego, wzbogacenie dobrych praktyk dbania o dobrostan, wzrost samoświadomości, zdobycie praktycznych umiejętności relaksacji i radzenia sobie ze stresem, podniesienie motywacji do prowadzenia zdrowego stylu życia oraz zwracanie uwagi na samopoczucie  własne i innych. Uczestnicy z Polski na co dzień mieszkają i uczą się w miasteczku Zawiercie, podczas gdy młodzież litewska jest z Wilna. W ramach projektu, mimo różnic kulturowych, stworzą oni jeden zgrany team, gotowy do podejmowania ważnych tematów i działań na rzecz zdrowia psychicznego młodych Europejczyków.

Podczas projektu planowane są różnorodne działania mające na celu promowanie zdrowia psychicznego oraz budowanie świadomości i umiejętności w tej dziedzinie. Uczestnicy będą mieli okazję uczestniczyć w warsztatach dotyczących technik relaksacji, oddechu, stawiania granic i asertywności, akceptacji siebie i innych, dyskryminacji, a także poruszone zostaną tematy związane z depresją i rozwiązywaniem konfliktów. Uczestnicy będą dużo czasu spędzać na odkrytej przestrzeni, sprzyjać temu będą wycieczki do Zawiercia, Katowic oraz Krakowa.

Pierwsze spotkanie uczestników było bardzo owocne. Podczas warsztatów integracyjnych młodzi ludzie mogli przełamać pierwsze bariery, otworzyć się na siebie oraz wspólnie wypracować kontrakt określający wartości i zasady, którymi będą się kierować podczas trwania projektu. Dodatkowo, mieli oni okazję zrobić plakaty, by podzielić się swoimi oczekiwaniami wobec działań planowanych w ramach projektu. Plakaty zostały wykorzystane do oznaczenia miejsca wymiany.

Trzymamy za nich kciuki, gdyż ich zaangażowanie i wspólne działanie mogą przyczynić się do pozytywnych zmian nie tylko w ich własnym życiu, ale także w społecznościach, z których pochodzą.