NASZE WYDAWNICTWO

Magazyn Kierunek Kariera

Nowa jakość na polskim rynku prasowym

„Kierunek Kariera” to ekspercki magazyn, poświęcony tematowi szeroko rozumianej edukacji i kariery, w kontekście doświadczeń różnych środowisk, związanych z kształceniem i rozwojem zawodowym. 

Magazyn skierowany jest do środowisk biorących udział w podejmowaniu decyzji i działań podnoszących jakość kształcenia i wspierania rozwoju zawodowego w Polsce oraz zaangażowanych w pracę nad przemianami systemu edukacji.

To świetna lektura dla dyrektorów, nauczycieli i uczniów, społeczności szkół wyższych, a także dla przedsiębiorców, władz samorządu lokalnego wraz z otoczeniem instytucjonalnym, w tym organów pośrednictwa pracy. Zagadnienia związane z doradztwem zawodowym  kierujemy również do szkół podstawowych, gdyż na tym etapie edukacji zapadają decyzje uczniów i ich rodziców o wyborze dalszej ścieżki kształcenia.

„Kierunek Kariera" to pierwsza ogólnokrajowa i międzyśrodowiskowa platforma wymiany poglądów i doświadczeń, która inspiruje i wspiera działania w zakresie integracji środowiska edukacyjnego, samorządowego i biznesowego, które dzięki współpracy mają szansę wypracować optymalną politykę edukacyjną, odpowiadającą na wyzwania współczesnego świata.

- redaktor naczelna, Marta Prusek-Galińska

Co w magazynie?

Na łamach magazynu „Kierunek Kariera”  znajdziecie Państwo artykuły, wywiady, felietony, reportaże, analizy i komentarze prasowe, poświęcone następującym tematom:

Kierunek – ZAWÓD, czyli kształcenie nakierowane na zdobycie profesji, jako potrzeba współczesności i przyszłości, doradztwo zawodowe i personalne, innowacje w kształceniu zawodowym, dobre praktyki edukacyjne szkół i przedszkoli, formujących preorientację i orientację zawodową, a także znaczenie synergii wykształcenia z pasją zawodową, które „ukierunkowują” młodych ludzi, stykających się  dopiero z rynkiem pracy;

  • Propracownicza polityka firm, nakierowana na wspieranie i inwestowanie w obecnego i przyszłego pracownika, która ostatecznie przekuwa się w sukces firmy, analiza stypendiów branżowych, analiza wymagań rynku wobec absolwentów i potencjalnych pracowników, polityka kadrowa, tworzenie ścieżek kariery zawodowej, zagadnienia z dziedziny HR;
  • Działania samorządów oraz instytucji otoczenia publicznego, które integrują środowisko lokalne oraz pobudzają do tworzenia nowej i bardziej przejrzystej oferty edukacyjnej, a w konsekwencji – poprawy jakości usług edukacyjnych i lepszego dopasowania kompetencji i kwalifikacji do potrzeb uczestników rynku pracy, zestawienia dotyczące popytu na określone grupy zawodów;
  • Sukces, wynikający z połączenia talentów, pasji zawodowych i rozwoju kariery zawodowej, widziany z perspektywy ludzi sukcesu.

Prezentujemy i upowszechniamy efektywne formy współpracy  i dobre praktyki w zakresie kooperacji w obrębie „trójkąta”: placówki oświatowe – samorządy/instytucje – przedsiębiorstwa, realizowane przez pretendentów do tytułu „Inspirator Kariery”, a także wszystkich innych podmiotów, których działalność przekłada się na kształtowanie polityki edukacyjnej.

Wydawcą magazynu „Kierunek Kariera” jest Instytut Pracy i Kariery.

trzecie wydanie MAGAZYNU

Pobierz bezpłatny plik PDF i poznaj trzeci numer magazynu Kierunek Kariera