Opublikowano: 21 kwietnia, 2024 Opublikowano przez: Redaktor Komentarze: 0

Energia polsko-litewskiej młodzieży wciąż na najwyższym poziomie! Uczestnicy w kolejnych dniach wzięli udział w szeregu warsztatów dotyczących radzenia sobie z konfliktami, rozwijania umiejętności asertywności oraz poruszyli tematy depresji, akceptacji siebie i dyskryminacji. Dzięki starannie zaplanowanym zajęciom, młodzi ludzie mieli okazję zgłębić te zagadnienia, zrozumieć ich znaczenie oraz wypracować praktyczne strategie radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych.

W ramach warsztatów o konflikcie, uczestnicy współpracowali z doświadczonym coachem, który poprowadził zajęcia zgodnie z metodologią Christophera W. Moore’a, znanego amerykańskiego mediatora. Podczas tych intensywnych sesji, młodzi ludzie zgłębiali różnorodne aspekty konfliktu, eksplorując emocje towarzyszące sytuacjom konfliktowym. W trakcie warsztatów uczestnicy zapoznali się z typologią konfliktu według Moore’a, która obejmuje: konflikt relacji, konflikt danych, konflikt interesów, konflikt strukturalny i konflikt wartości. Zdobycie tej wiedzy pozwoliło im lepiej zrozumieć naturę konfliktu oraz podjąć skuteczne działania w celu jego rozwiązania. Coach wyposażył uczestników w praktyczne wskazówki i interwencje, które mogą być pomocne w radzeniu sobie z różnymi rodzajami konfliktów. Dzieląc się na grupy, młodzi ludzie mieli okazję przećwiczyć różne sytuacje konfliktowe, prezentując scenki ilustrujące różne rodzaje konfliktów oraz sposoby ich rozwiązania.

Kolejnym tematem warsztatów było zagadnienie dotyczące akceptacji siebie i innych. Uczestnicy zostali zachęceni do refleksji nad wspólnymi i różniącymi się cechami oraz dostrzeżenia wartości akceptacji jako kluczowego elementu efektywnej komunikacji i budowania zdrowych relacji międzyludzkich.

Weekendowy program przyniósł młodzieży okazję do pogłębienia wiedzy na temat asertywności i depresji oraz refleksji na temat dyskryminacji. Podczas zajęć prowadzonych przez Joannę Dziechciarz-Dudę, uczestnicy mieli możliwość zanurzenia się w tematyce asertywności, która jest kluczowa dla budowania zdrowych relacji i wyznaczania granic w sposób szanujący drugą osobę. Praktyczne ćwiczenia oraz omówienie umiejętności asertywnego zachowania stanowiły nieocenione wsparcie dla uczestników w rozwijaniu tych kluczowych kompetencji.

Następnie, w bloku tematycznym dotyczącym depresji, młodzi ludzie mogli zgłębić wiedzę na temat różnych rodzajów tej choroby oraz nauczyć się rozpoznawać jej objawy. Bardzo istotnym elementem warsztatów było omówienie, gdzie można szukać pomocy w przypadku złego samopoczucia sugerującego obecność depresji oraz jak można wspierać osoby zmagające się z tą chorobą.

Nie mniejszą wagę przywiązano do tematu dyskryminacji. Warsztaty skupiały się na zaangażowaniu i mobilizacji uczestników do udziału w różnego rodzaju interaktywnych działaniach, takich jak debaty, dyskusje oraz burze mózgów. Celem było zwiększenie świadomości na temat tego problemu i wypracowanie sposobów jego przeciwdziałania. Po tych intensywnych warsztatach, uczestnicy mieli okazję podzielić się swoją wiedzą, wnioskami i doświadczeniami podczas robienia prezentacji.