Opublikowano: 23 kwietnia, 2024 Opublikowano przez: Redaktor Komentarze: 0

Projekt pn. „Spokojna głowa, czyli dbamy o zdrowie psychiczne” realizowany przez Fundację Instytut Pracy i Kariery oraz partnera Tavo Europa, dał młodym ludziom z Polski i Litwy wiele możliwości. Mobilność stała się okazją do wymiany doświadczeń i skupienia się na ważnym temacie związanym ze zdrowiem psychicznym wśród młodych Europejczyków.

Poprzez udział w mobilności uczestnicy projektu:

  • poszerzyli swoją wiedzę na temat zdrowia psychicznego, w tym depresji, stresu, stawiania granic i asertywności, dyskryminacji oraz samoakceptacji;
  • zwiększyli swoją wiedzę na temat skutecznych praktyk dbania o dobrostan;
  • nabyli praktyczne umiejętności relaksacji i radzenia sobie ze stresem;
  • zdobyli większą wiedzę na temat samoakceptacji i akceptacji innych;
  • nabyli umiejętności rozwiązywania konfliktów;
  • wzmocnili swoje kompetencje językowe, społeczne i międzykulturowe;
  • zwiększyli swoją motywację do prowadzenia zdrowego stylu życia.

W ostatnim dniu mobilności każdy uczestnik otrzymał dokument Youthpass oraz zaświadczenie od Fundacji Instytut Pracy i Kariery potwierdzające zdobycie nowych umiejętności i kompetencji oraz ich udział w pozaszkolnej formie kształcenia.

Gratulujemy! 😊