Opublikowano: 8 września, 2022 Opublikowano przez: Michalina Komentarze: 0

Trzeci, ostatni już dzień Forum Ekonomicznego przyniósł kolejną dawkę interesujących debat dotyczących współczesnych wyzwań w obliczu ciągle zmieniającego się świata. Wśród debat tematycznych odbywających się podczas trzeciego dnia Forum pojawiły się między innymi następujące panele dyskusyjne: Społeczeństwo, Strefa Szkoły Głównej Handlowej, Europa i Świat, Współpraca Regionalna, Polityka Międzynarodowa, Forum Bezpieczeństwa, Makroekonomia, Inwestycje i Rozwój, Forum Ukraina, Młodzi@Forum.

W trzecim dniu Forum Ekonomicznego specjaliści dyskutowali na tematy związane z wartościami wyznawanymi przez współczesne społeczeństwa, roli chrześcijaństwa w cywilizacji Zachodu, roli uczelni wyższych w kształtowaniu liderów i kierunków zmian społecznych, czy o kryzysie demokracji i zaufania do instytucji publicznych.

Jednym z ciekawszych bloków w trzecim dniu Forum Ekonomicznego był panel Strefa Szkoły Głównej Handlowej. Poruszano tam zagadnienia związane m.in. z czterodniowym tygodniem pracy, gospodarką Europy środkowo-wschodniej w trakcie i po pandemii COVID-19, czy cyfryzacją sektora publicznego. W panelu tym nie zabrakło również odniesień do wojny w Ukrainie, a konkretnie tematu bezpieczeństwa żywnościowego świata. Dyskusja była moderowana przez Piotra Maślaka, dziennikarza (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie).

W panelu Europa i Świat poruszono z kolei w kilku dyskusjach ważną dla Polski kwestię Białorusi. Wśród zaproszonych gości znaleźli się białoruscy opozycjoniści. Debatowano m.in. nad kierunkiem rozwoju sytuacji Białorusi w obliczu imperialistycznej wojny rosyjskiej toczonej w Ukrainie, która niejako z definicji nie wróży niczego dobrego dla reżimu Łukaszenki, będącego obecnie sojusznikiem Rosji. Poruszono kwestię oporu społeczeństwa białoruskiego wobec wspierania przez przywódcę Białorusi strony rosyjskiej w wojnie na Ukrainie. Dyskutowano również o konsekwencjach gospodarczych tego stanu rzeczy dla Białorusi oraz o atmosferze narastającego sprzeciwu Białorusinów wobec obecnej władzy.

W Panelu Współpraca Regionalna poruszono m.in. kwestię współpracy polsko-czeskiej w kontekście ochrony środowiska oraz polsko-tureckiej w zakresie bezpieczeństwa.

W trzecim dniu Forum Ekonomicznego kontynuowano również dyskusję „Sprawnego systemu edukacji, jako klucza do rozwoju”, którą ponownie moderował Paweł Abucki, Prezes Centrum Inicjatyw Lokalnych, który jest promotorem synergii środowiska edukacji, biznesu i władz samorządowych.

Paweł Abucki moderował również inną ważną dyskusję w ramach panelu Młodzi@Forum pt. „Jak państwo powinno wspierać młodych przedsiębiorców?” Jest to w dzisiejszych czasach niezwykle ważkie pytanie, bowiem oprócz dotychczasowych czynników zniechęcających młodzież do otwarcia przedsiębiorstwa, takich jak biurokratyczne przeszkody, czy brak kapitału początkowego, doszła dodatkowo obawa przed niepowodzeniem nowego przedsięwzięcia w obliczu kryzysu gospodarczego. Zagadnienie przedsiębiorczości pozostaje kluczowe dla rozwoju gospodarczego Polski i zasadność tej debaty będzie w nadchodzącym czasie przybierała na znaczeniu.