Opublikowano: 7 września, 2022 Opublikowano przez: Michalina Komentarze: 0

Drugi dzień Forum Ekonomicznego w Karpaczu zaowocował kolejnymi licznymi panelami dyskusyjnymi. Wśród wielu poruszanych w debatach tematów, do najciekawszych należały dyskusje w zakresie makroekonomii, strefy PFR, mediów i komunikacji oraz współpracy regionalnej.

W ramach paneli dyskusyjnych z zakresu makroekonomii dyskutowano między innymi o tym czy Polska ma szansę na wzrost gospodarczy w okresie galopującej inflacji, a także w jaki sposób na nowo budować konkurencyjność gospodarki. Zarówno zjawisko inflacji jak i narastający kryzys energetyczny są ogromnym obciążeniem dla gospodarki. Zarówno małe, średnie jak i duże polskie firmy, które zatrudniają tysiące pracowników stanęły nagle przed dylematem – wstrzymać produkcję i zamknąć biznes, czy dokładać do produkcji z własnych środków i utrzymać pozycję przedsiębiorstwa na rynku oraz zatrudnienie pracowników. Bieżąca sytuacja gospodarcza nie napawa optymizmem i stawką jest tutaj nie tylko utrata wiodącej pozycji i konkurencyjności danej firmy na rynku europejskim i światowym, ale także dobrobyt i stan polskiego społeczeństwa. Coraz częściej pojawiają się w środowiskach ekonomistów i polityków głosy krytyczne względem neoliberalnego podejścia w ekonomii na rzecz większej odpowiedzialności i solidarności społecznej, co zostało poruszone w bieżącej edycji Forum Ekonomicznego.

Kryzys związany z pojawieniem się pandemii COVID-19, a chwilę później z wojną w Ukrainie spowodował ogromne tragedie ludzkie, a także duże straty gospodarcze. Zdarzenia te, choć posiadają negatywny wydźwięk, znacznie przyspieszyły zarówno pewne procesy decyzyjne, jak i rozwój technologiczny oraz organizacyjny społeczeństw zachodnich. Kwestie takie jak transformacja energetyczna, duży nacisk na odnawialne źródła energii, wspólne działania Unii Europejskiej dotyczące energetyki oraz dyskusje nad powołaniem sił zbrojnych Unii Europejskiej to tylko niektóre z pozytywnych efektów omawianego kryzysu, poruszanych podczas Forum Ekonomicznego.

W obliczu różnego rodzaju zagrożeń i kryzysów bardzo łatwo o popadnięcie w automatyzm i schematyczne postrzeganie świata. Często nie dostrzega się wtedy edukacji, jako dziedziny mającej wpływ na kształtowanie rzeczywistości. Tymczasem to właśnie dzięki edukacji możliwe jest rozświetlenie ogarniającego mroku i to właśnie ona umożliwia znajdywanie skutecznych rozwiązań, stanowiąc tym samym ogromną wartość dla społeczeństwa. Sprawny system edukacji i kształcenie uczniów na Europejczyków XXI wieku ma w tej chwili ogromne znaczenie dla rozwoju i przyszłości Polski, Europy i świata. Nowoczesne programy edukacyjne takie jak Erasmus+ umożliwiają młodym ludziom nie tylko rozwój edukacyjny, intelektualny czy językowy. Przyczyniają się one także do wymiany myśli i poglądów między młodymi Europejczykami oraz do nawiązywania sieci wzajemnych relacji, co jest ogromną wartością w dzisiejszym świecie wymagającym czasem międzynarodowej wrażliwości i solidarności. Jedną z dyskusji w panelu moderował Paweł Abucki, Prezes Centrum Inicjatyw Lokalnych, organizacji która wspiera młodzież i dorosłych w różnego rodzaju aktywnościach z zakresu edukacji nieformalnej. W debacie tej brał udział m.in. Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.