Opublikowano: 20 września, 2023 Opublikowano przez: Michalina Komentarze: 0

Ostatni dzień mobilności to czas podsumowań i refleksji. To również okazja do tego, aby docenić trud, zaangażowanie i inicjatywę uczestników projekt pn. „Sport równych szans” realizowanego przez Fundację Instytut Pracy i Kariery. Prezes FIPIK, Paweł Abucki osobiście wręczył liderom oraz młodzieży certyfikaty oraz dokumenty Youthpass potwierdzające udział w pozaszkolnej formie kształcenia. Podziękował młodzieży za zaangażowanie i zachęcił do partycypowania w kolejnych działaniach młodzieżowych.

Podczas dziewięciodniowej mobilności uczestnicy m.in.:

– wzmocnili swoje umiejętności sportowe;

– zwiększyli wiedzę i wypracowali działania skupiające się na równości i tolerancji w sporcie;

– wzmocnili kompetencje językowe, społeczne, osobiste;

– wzmocnili w sobie poczucie europejskich wartości.

Młodzież każdego dnia realizowała działania sportowe – treningi jiu-jitsu brazylijskiego, które stały się podwaliną do podejmowania kluczowych tematów związanych z równością i tolerancją w sporcie. Poza tym dzielili się swoją wiedzą z innymi i czerpali z doświadczenia innych sportowców. Jesteśmy dumni i gratulujemy!