Opublikowano: 14 września, 2023 Opublikowano przez: Michalina Komentarze: 0

Wspinaczka skałkowa jest aktywnością sportowa, która wzmacnia wytrzymałość fizyczną, uczy współpracy i cierpliwości w dążeniu do celu. Uczestnicy projektu realizowanego przez Fundację Instytut Pracy i Kariery pn. „Sport równych szans” wybrali się do Ogrodzieńca, gdzie wraz z instruktorami zdobywali jurajskie skałki. Dzięki działaniu mogli skupić się na tym, że zarówno w sporcie jak i życiu codziennym ważne są wzajemne wsparcie, współpraca, pozytywne oddziaływanie na tych, którzy dążą do osiągania swoich celów i pokonują własne ograniczenia. Równość w sporcie odnosi się nie tylko do kwestii dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, wyznanie, pochodzenie czy kolor skóry, ale także do postępowania zgodnie z zasadami fair play. Młodzież dała z siebie wszystko i cieszyła z sukcesów współtowarzyszy.

W ostatnim czasie uczestnicy projektu skupili się również na definicji pojęcia równość – czym jest i co oznacza w sporcie? W ujęciu ogólnym równość to sposób na zapewnienie, że każda osoba ma równe szanse na maksymalne wykorzystanie swojego życia i talentów we wszystkich obszarach. To również przekonanie, że nikt nie powinien mieć gorszych szans życiowych ze względu na sposób, w jaki się urodził, skąd pochodzi, w co wierzy lub czy jest niepełnosprawny. Równość koncentruje się na zapewnieniu wszystkim równych szans i ochronie ludzi przed dyskryminacją. Różnorodność odnosi się do uznawania, szanowania i doceniania różnic między ludźmi. Z kolei równość w sporcie odnosi się do tego jak ważne jest to, aby mieć możliwość aktywnego uczestniczenia w dowolnie wybranym sporcie, zgodnie z talentem, pasją i możliwościami fizycznymi. Dlatego organizacje sportowe powinny być zobowiązana do bycia otwartymi dla wszystkich potencjalnych sportowców, niezależnie od wieku, płci, niepełnosprawności, pochodzenia kulturowego lub religijnego, orientacji seksualnej lub innych cech mogących prowadzić do poczucia wykluczenia lub izolacji.

„Każdy szczyt górski jest w zasięgu ręki, jeśli tylko nie przestaniesz się wspinać” i każdy sport może być Twoim sportem, bo jesteśmy równi!