Opublikowano: 6 września, 2023 Opublikowano przez: Michalina Komentarze: 0

Wczoraj, tj. 5 września 2023 roku rozpoczęło się XXXII Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Forum Ekonomiczne to trzydniowy cykl konferencji, na których przedstawiciele świata biznesu, polityki, kultury, nauki oraz mediów dyskutują o bieżących wyzwaniach gospodarczych, społecznych, organizacyjnych politycznych, czy technologicznych w odniesieniu do Europy i świata.

Hasło tegorocznej edycji Forum to: „Nowe wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian”. W programie przewidziano blisko 500 wydarzeń, podzielonych na kategorie m.in. Cyfryzacja, Człowiek i Kultura, Europa w świecie, Polityka międzynarodowa, Nowa gospodarka, Nowe technologie, Odbudowa Ukrainy, Państwo i reformy. W wydarzeniu biorą udział politycy i przedsiębiorcy z całej Europy, aby wspólnie omawiać sprawy ważne dla Polski, kontynentu i świata.

Pierwszy dzień Forum zainaugurowała prezentacja Raportu SGH i Forum Ekonomicznego 2023. Eksperci ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przedstawili raport dotyczący najważniejszych kwestii gospodarczych i społecznych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Raport poświęcony został m.in.  wpływie inflacji na biznes, gospodarkę  i starzenie się ludności. Jak wskazał Paweł Borys, Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, w Raporcie znalazły się nie tylko informacje na temat długoterminowych trendów, ale też wyzwań związanych z transformacją energetyczną, służbą zdrowia, cyfryzacją i pandemią.

Pierwsza sesja plenarna XXXII Forum Ekonomicznego odbyła się pod hasłem: „Kształtując nowy porządek świata”. Podczas sesji poruszono niebagatelne kwestie dotyczące przyszłości Europy i świata. Zaproszeni goście próbowali odpowiedzieć na pytania: Jak wyglądać będzie świat po zakończeniu wojny na Ukrainie? Czy możliwa jest współpraca między państwami, które mają zasadniczo różne wizje porządku światowego? Podczas dyskusji poruszono kwestie wstąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej, międzynarodowej współpracy technologicznej, a także wspólnych priorytetów w zakresie bezpieczeństwa na świecie.

„Konieczne jest kreowanie miejsc do rozmów, żeby poradzić sobie z problemami dla naszej egzystencji, jaką jest np. agresja rosyjska. Gdybyśmy nie współpracowali, Ukraina tę wojnę już by przegrała. Musimy mieć silne instytucje i tworzyć przestrzeń do rozmowy, żeby zapobiegać globalnym zagrożeniom”–  podsumował dyskusję Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Forum Ekonomicznego.

Ważnym wydarzeniem pierwszego dnia Forum był również panel „Po pierwsze ZDROWIE”. Dyskusja panelistów dotyczyła głównie sposobów finansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce, a także pozycji pacjenta w procesie diagnozowania i leczenia chorób. Paneliści odnieśli się do kwestii upowszechniania innowacji medycznych w leczeniu chorób, finansowania i kształcenia kadr medycznych, a także do potrzeby aktywnego uczestniczenia pracodawców w informowaniu

Pierwszy dzień XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu to również panel „Czy może nie być nas stać na zieloną przyszłość?” Zaproszeni goście, próbowali znaleźć odpowiedź na przewrotnie postawioną tezę: Czy możemy pozwolić sobie na to, by nie było nas stać na rozwój energetyki opartej na odnawialnych źródłach? O ekologicznej przyszłości kontynentu, ale i całego świata rozmawiali goście z USA, Monako, Czech i Polski. W równie międzynarodowym gronie dyskutowano na temat specyfiki rynku afrykańskiego podczas panelu: „Afryka – potencjał ekonomiczny” W jakim kierunku powinien się rozwijać rynek afrykański, żeby mieć wpływ na pozytywne zmiany na kontynencie i czy któryś z afrykańskich krajów wypracował już taką ścieżkę rozwoju. Te kwestie poruszyli goście z Francji, Nigerii i Polski.

Kolejna ciekawa dyskusja poruszana w trakcie Forum Ekonomicznego dotyczyła tematu: „Edukacja dla przyszłości – co powinno oferować szkolnictwo?” Uczestnicy panelu zastanawiali się jaki wpływ mają technologie cyfrowe i dynamiczny rozwój rynku pracy na ofertę edukacyjną uczelni wyższych. Paneliści dyskutowali o potrzebie dążenia do wykorzystywania nowych technologii przez szkoły wyższe. Wspólnie poszukiwali odpowiedzi na pytanie jak powinna wyglądać edukacja dla przyszłych pokoleń Panel poprowadził Paweł Abucki, prezes Fundacji Instytut Pracy i Kariery, wydawca magazynu Kierunek Kariera.

W pierwszy dzień Forum nie brakowało tematów dotyczących młodych ludzi. Nad wizerunkiem i faktycznymi aspiracjami młodych ludzi zastanawiali się goście panelu: „Młodzi ludzie a przywództwo. Potrzeba pokoleniowej zmiany czy zniechęcenie?”. Jak kształtować kolejne pokolenie liderów w biznesie, polityce i działalności obywatelskiej? – pytała prowadząca panel, Marta-Prusek Galińska, redaktor naczelna magazynu Kierunek Kariera.

Pierwszy dzień XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu zakończył się oficjalną galą wieczorną, podczas której wręczono nagrody specjalne, m.in. dla firmy roku – dla Banku Gospodarstwa Krajowego i człowieka roku – Marka Brzezinskiego, Ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce. Partnerem gali był Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Główny Partner Forum Ekonomicznego.