Opublikowano: 26 sierpnia, 2022 Opublikowano przez: Michalina Komentarze: 0

Forum Ekonomiczne to międzynarodowe spotkanie przedstawicieli kręgów gospodarczych i politycznych regionu Europy Środkowo-Wschodniej, którego organizatorem jest Instytut Wschodni. Od 1992 roku, projekt ewoluował z małej konferencji w wydarzenie, podczas którego dyskutuje się o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów. To tu padają propozycje konkretnych rozwiązań i innowacyjne idee. Forum Ekonomiczne od trzydziestu lat łączy wschód i zachód, tworząc otwartą platformę wymiany myśli. Niewątpliwą zaletą jest konsekwentne dążenie organizatorów do zachowania bezstronności, co przejawia się w obecności zarówno polityków rządzących, jak i opozycyjnych. Odcięcie się od sporów i bieżących spraw daje szansę na otwartą dyskusję, i szukanie rozwiązań oraz odpowiedzi na kluczowe tematy.

Już 6 września 2022 roku rozpocznie się XXXI edycja Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Uczestników gościć będzie Hotel Gołębiewski położony u stóp malowniczych Karkonoszy. Konferencje potrwają trzy dni. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji nie bez powodu jest „Europa w obliczu nowych wyzwań”.

Przez ostatnie dwa lata, świat mierzył się z pandemią Covid-19 i jej gospodarczymi, i społecznymi skutkami. Obecna sytuacja, zwłaszcza okoliczności wojny w Ukrainie odsuwają na dalszy plan kwestie związane z dystrybucją szczepionek, czy ujednoliceniem zasad certyfikacji.

W centrum uwagi światowych decydentów znajduje się niespokojna sytuacja we wschodniej części Europy, która tworzy nowy światowy układ sił, i może zaważyć na losach całego kontynentu. Niczym nieusprawiedliwiony atak Rosji na Ukrainę skłania więc do zastanowienia się na działaniami, które mogą podjąć państwa członkowskie UE w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Ponadto, warta uwagi staje się ciągle rosnąca liczba 5 milionów uchodźców, przybyłych do Unii i perspektywa niesienia im skutecznej, długofalowej pomocy.

Europa stoi również przed wyzwaniem dywersyfikacji źródeł energii i uniezależniania się od surowców pochodzących z Rosji. Odpowiedzią na zmiany klimatyczne stał się unijny pakiet aktów prawnych „Fit for 55”, zakładający redukcję gazów cieplarnianych i osiągnięcie neutralności klimatycznej. Kwestia niezwykle istotna z perspektywy przyszłych pokoleń, może nieść jednak za sobą opłakane skutki gospodarcze, polityczne oraz paradoksalnie środowiskowe. Ma to związek z energetycznymi przepychankami z Rosją i wzrostem znaczenia Chin.

Powyższe wyzwania stawiają więc przed krajami Wspólnoty fundamentalne pytania. Przede wszystkim, czy Europa jest w stanie zjednoczyć się, by utrzymać swoją pozycję na arenie międzynarodowej? Jaka jest jej pozycja dzisiaj, i czy wspólne kształtowanie post-pandemicznego świata jest jeszcze możliwe?

Tegoroczna edycja Forum Ekonomicznego w Karpaczu zapowiada się więc niezwykle ciekawie. Założeniem wydarzenia jest zorganizowanie ponad trzystu debat z udziałem ponad 4 tys. gości. Ścieżki tematyczne dotyczyć będą aż 17-stu zagadnień, m.in. bezpieczeństwa, energetyki, inwestycji, innowacji, czy polityki międzynarodowej.

Oprócz części merytorycznej, przewidziana została szeroka oferta programu kulturalnego i rekreacyjnego, obejmująca spotkania autorskie, koncerty i pokazy filmów. Uczestnicy Forum będą mieli okazję wziąć udział w prezentacji atrakcji turystycznych regionu, a także w wyjątkowych atrakcjach kulinarnych.

Podczas wydarzenia zostanie zaprezentowana V edycja Raportu SGH i Forum Ekonomicznego, stanowiąca naukowe opracowanie o stanie gospodarki i Polski w 2022 r. oraz krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Raport zostanie poświęcony wyzwaniom przed którymi stoi krajowy sektor energetyczny, polityce fiskalnej i monetarnej oraz wpływowi inflacji na gospodarkę Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Jak co roku, wręczone zostaną również nagrody Forum Ekonomicznego, które są jego nieodłącznym elementem. Rada Programowa wręczy wyróżnienia w kategoriach: Człowiek Roku, Firma Roku i Organizacja Pozarządowa Europy Środkowo-Wschodniej.