Opublikowano: 25 maja, 2021 Opublikowano przez: Michalina Komentarze: 0

Zdaniem wielu specjalistów zajmujących się oceną poziomu obecnego systemu kształcenia zawodowego istnieje niekwestionowana potrzeba wsparcia edukacji, biznesu i samorządów w przedsięwzięciach na rzecz rozwoju i podniesienia jakości kształcenia zawodowego. Widoczna jest także potrzeba stworzenia narzędzi do promowania współpracy tych trzech środowisk. Odpowiedzią na te potrzeby jest konkursu Inspirator Kariery, którego organizatorem jest Instytut Pracy i Kariery.

Głównym celem programu jest wybór i promowanie podmiotów, podejmujących inicjatywy na rzecz podniesienia jakości kształcenia zawodowego oraz formowania preorientacji i orientacji zawodowej. Konkurs stanowi jednocześnie unikatowe narzędzie i spoiwo do integracji sektora edukacyjnego, szkolnego i samorządowego. Z jednej strony, dla podmiotu poddającego się weryfikacji, stanowi okazję do podsumowania swoich rozwiązań i praktyk, z drugiej zaś – daje inspirację i motywację dla innych, by wspierać rozwój kariery młodych ludzi.

Ideą projektu jest wprowadzanie koncepcji stałej współpracy z sektorem edukacyjnym na rzecz kształtowania najbardziej pożądanych kwalifikacji zawodowych na dzisiejszym rynku pracy, a także popularyzowanie inwestycji w kapitał ludzki, w rozwój zawodowy kadr.

 Program ma charakter otwarty i mogą w nim uczestniczyć wszystkie podmioty ze środowiska edukacyjnego, samorządowego i biznesowego, spełniające wymogi w zakresie realizacji zadań na rzecz szeroko rozumianego kształcenia i rozwoju zawodowego. Konkurs skierowany jest do szkół, przedszkoli, które realizują doradztwo zawodowe, formowanie preorientacji i orientacji zawodowej – mówi Paweł Abucki, pomysłodawca i Przewodniczący Kapituły Konkursu. – Kryterium uczestnictwa jednostek samorządowych to realizacja dobrych praktyk w zakresie wspomagania oświaty, innowacyjne działania, aktywizacja i integracja środowiska lokalnego na rzecz edukacji, a także współpraca z lokalnym rynkiem pracy na rzecz podniesienia jakości praktycznego kształcenia zawodowego. Środowisko biznesowe w konkursie mogą reprezentować te przedsiębiorstwa, które np. biorą udział w tworzeniu klas patronackich, realizują programy stypendiów branżowych, organizują praktyczną naukę zawodu czy oferują staże zawodowe w ramach programu Erasmus+ – podkreśla.

Pierwsza, „pilotażowa” edycja programu Inspirator Kariery za nami. Z końcem lutego tego roku zebrała się Kapituła Konkursu, aby spośród nadesłanych zgłoszeń wyłonić tych, którzy poprzez wdrożone rozwiązania szczególnie dbają o rozwój zawodowy uczniów, obecnych i przyszłych kadr, popularyzują edukację zawodową, podkreślają wizerunek poszczególnych branż i zawodów. Laureaci edycji 2020 to elitarne grono łącznie dwunastu podmiotów w trzech kategoriach: EDUKACJA, BIZNES i SAMORZĄD, wyróżniających się profesjonalizmem oraz wysokimi standardami działania w dziedzinie kształcenia zawodowego.

W przypadku szkół przedmiotem oceny Kapituły Konkursu było wiele aspektów, w tym wdrożone rozwiązania na rzecz doskonalenia kształcenia zawodowego, kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów, rozwój szkoły, w tym kadry pedagogicznej, współpraca z samorządem i lokalnymi przedsiębiorcami w celu odbywania praktyk i płatnych staży, organizacja praktycznej nauki zawodu w ramach programów unijnych, np.  Erasmus + czy PO WER.

Warto podkreślić, że tytuł Inspiratora Kariery w edycji 2020 otrzymały również dwa przedszkola. To dowód na to, że formowanie preorientacji zawodowej na tym etapie edukacji nie jest tylko założeniem, lecz faktycznie jest realizowane. W przypadku oceny przedsiębiorstw, zwracaliśmy uwagę na współpracę ze szkołami, stały wzrost zatrudnienia, rekrutację wśród absolwentów, udział w targach szkolnych, a także organizację wycieczek szkolnych czy prezentacje zawodów w szkolnych i przedszkolnych placówkach. Z kolei jeśli chodzi o kategorię SAMORZĄD, ocenie podlegały wszelkie wdrożone przez jednostki samorządu terytorialnego rozwiązania w zakresie wspomagania oświaty, innowacyjne działania, aktywizacja i integracja środowiska lokalnego na rzecz edukacji – wyjaśnia Przewodniczący Kapituły.

Z uwagi na okoliczności pandemiczne, organizator konkursu nie mógł zrealizować uroczystej gali finałowej rozdania nagród. Nie chcąc jednak rezygnować z oficjalnego wręczenia statuetek, Organizatorzy, z Przewodniczącym Kapituły Konkursu – Panem Pawłem Abuckim na czele, odwiedzili Laureatów indywidualnie. Poza oficjalnym przekazaniem statuetek i dyplomów, spotkania te, którym towarzyszyła przemiła atmosfera były również szansą na rozmowę dotyczącą wyzwań stojących przed szkolnictwem w najbliższym czasie i okazją zrobienia pamiątkowych zdjęć.

Poziom działań, jakie uczestnicy opisali w formularzach zgłoszeniowych jednoznacznie pokazuje rosnącą świadomość konieczności inspirowania do kariery nie tylko młodzieży, uczniów szkół, ale aktualnych kadr przedsiębiorstw. To pozytywny przejaw zmian, które – miejmy nadzieję – przełamią stereotypowe myślenie o kształceniu zawodowym i wpłyną na przywrócenie dawnej rangi tego typu edukacji. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w zakresie edukacji i kształcenia zawodowego młodzieży – dodaje Przewodniczący Kapituły, Paweł Abucki.

Obecnie trwa kolejna edycja konkursu Inspirator Kariery 2021. Wszystkie zainteresowane podmioty serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w programie. Z pewnością istnieje gro podmiotów – prawdziwych ambasadorów sukcesu zawodowego, których ponadprzeciętne działania mogą stać się prawdziwą inspiracją do osiągnięcia sukcesu.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wręczania statuetek w konkursie. Lista wszystkich nagrodzonych w edycji 2020 znajduje się tutaj.